Ciljevi

Uspostavljanje partnerskih odnosa sa korisnicima...

• Ciljevi• Očuvanje postojećih i osvajanje novih tržišta,
• Uspostavljanje partnerskih odnosa sa korisnicima, isporučiocima, zaposlenim i ostalim zainteresovanim stranama,
• Povećanje obima proizvodnje,
• Osvajanje novih kvalitetnih proizvoda,
• Razvoj, implementacija i stalno unapređenje Integrisanog menadžment sistema,
• Monitoring, praćenje i poboljšanje svih proizvodnih procesa,
• Stručna kompetentnost i sposobnost zaposlenih, uz razvijanje timskog rada i stvaralačke kreativnosti svakog zaposlenog,
• Briga o zdravlju zaposlenih i bezbednim uslovima rada,
• Očuvanje životne sredine (vode, vazduha i zemlje),
• Saradnja sa naučno-istraživačkim organizacijama.