Istorijat

Akcionarsko Društvo Metalska industrija “Proleter“ osnovano je 27. avgusta 1952. godine pod nazivom Zadružno zanatsko preduzeće Arilje.

• Istorijat razvoja preduzeća


Akcionarsko Društvo Metalska industrija “Proleter“ osnovano je 27. avgusta 1952. godine pod nazivom Zadružno zanatsko preduzeće Arilje.

Preduzeće je prolazilo kroz sledeće faze razvoja:
- 1952 do 1960 godine, proizvodni program je obuhvatao razne zanatske proizvode i usluge,
- 1960 god. Opredeljuje se za metaloprerađivačku delatnost kao najpovoljniju privrednu granu i menja naziv preduzeća u “Proleter“. Na bazi proizvodnog programa “FAP”-a iz Priboja, započelo se sa osvajanjem asortimana proizvoda za prvu ugradnju u vozila FAP. Program se širio, nabavljena je nova oprema, zapošljavani su novi radnici.
- 1972 god. završena je nova hala mašinske obrade od 1000 m2, nabavljane su nove mašine, širio se proizvodni program kako za FAP tako i za ostale kupce: “Zmaj” Zemun, “Utva” Pančevo, “TAM” Maribor, “FAS” Skoplje, “Torpedo” Rijeka, “FAMOS” Sarajevo, “Goša” Smederevska Palanka i dr.
- 1980 god. puštena je u rad kovačnica, a nešto kasnije i alatnica za izradu i regeneraciju kovačkih alata, što je doprinelo da se značajno poveća obim proizvodnje i broj zaposlenih.U tom periodu se menja i zvanični naziv preduzeća u ”Metalska industrija PROLETER”.
- 1990 god. je završeno proširenje hale mašinske obrade i izgradnja magacinskog prostora za novih 1000 m2 .
- 1998 god. postaje Akcionarsko Društvo.
- 2001 uveden je Sistema menadžmenta kvalitetom ISO 9001.


• Period velikog uspona


Period velikog uspona “Proleter” se odvijao od početka sedamdesetih do kraja devedesetih, kada je postignut maksimum u proizvodnji i razvoju preduzeća. Nakon ovog dinamičkog rasta nastao je period smanjenja tržišta, pada proizvodnje, pada životnog standarda, ali su svi resusi preduzeća očuvani.

Danas je “Proleter“ ugledno preduzeće metalske industrije orjentisano ka korisnicima, praćenjem njihovih zahteva, proširenjem asortimana i vrhunskim kvalitetom svojih proizvoda čija izrada ne narušava životnu sredinu.