Lanci

Lanci od okruglog čelika || Transportni lanci || Viseći konvejeri

Lanci || Lanci od okruglog čelika


• Lanci | Lanci od okruglog čelika1. Lanci od okruglog čelika, kovani, neispitani, minimalne debljine 10 mm, prema standardima SRPS C.H4.019 i DIN766 (stari JUS C.H4.020).

2. Lanci za transportere, kovani, ispitani, prema standardima SRPS C.H4.031 i DIN764,

3. Mreže za kašike bagera,

4. Spojnice lanaca, koraka 45 – 147 mm, u dva oblika, a prema DIN 745 ili DIN 5699 ( SRPS C.H4.032 ),

5. Škopci, obični i visokootporni, oblika A i C, nosivosti do 50t, a prema DIN 82101 (SRPS C.H4.080),

6. Škopci trbušasti, obični i visokootporni, oblika A i C, nosivosti do 50t.

Lanci || Transportni lanci


• Lanci || Transportni lanci


• Izrađujemo širok asortiman transportnih lanaca za : industriju hrane, termoelektrane, drvnu industriju, ciglane i dr :

1. LAMELASTI TRANSPORTNI LANCI, jednostruki i dvostruki, prema standardima DIN 8165, DIN8167, DIN8168 i dr.
2. TRANSPORTNI LANCI SA KOVANIM KARIKAMA, jednostruki i dvostruki, koraka od 100 – 250mm.

3. LANCI SA KOVANIM KARIKAMA ZA CIGLANE, koraka 135 i 150mm

Proizvodimo i ostale transportne lance prema zahtevima korisnika.

Lanci || Viseći konvejeri


• Lanci || Viseći konvejeri


• Izrađujemo viseće konvejere po WEBB – u sa sledećim elementima:

1. Lanac oblika X, dimenzija 3“, 4“ i 6“,

2. Krakovi trole, dimenzija 3“, 4“ i 6“,

3. Dodatni pribor (produžene osovinice, karike sa zubom, ploče, vijčana roba i dr),

4. Obrtni nosač, koristi se na linijama montaže, nosivosti 2 t, sa kukom ili ušicom. Ima mogućnost samokočivosti obrtnog kretanja.

Proizvodimo i druge elemente prema zahtevu korisnika.


Oprema || Procesna oprema


• Oprema || Procesna oprema


• Proizvodimo opremu za procesnaoprema i putnu privredu i to:

1. POKAZIVAČI NIVOA PN, koriste se za kontrolisanje nivoa rastresitih materijala, zrnastih PN-5, praškastih PN-6 elisni,tečnosti i praškastih KPN-10 kapacitivni. Mogu se ugrađivati u svim silo ćelijama i bunkerima i povezati preko mikro – prekidača sa signalnim pultovima.

2. DOZATOR UD, koristi se za dezinsekciju žita UD-1000, uz upotrebu fostoksin peleta i gastoksin tableta, namenjen je za suzbijanje štetočina u svim silosima. Sama konstrukcija obezbeđuje promenu količine doziranja u određenim vremenskim intervalima.

3. ROTACIONI ČISTAČ RČB, koristi se za grubo čišćenje žitarica i njima sličnih materijala kod tehnologije skladištenja istih, kapaciteta 30 – 120t/h.

4. ROTACIONA SITA RS, koriste se za prosejavanje praškastih materijala. U zavisnosti od veličine otvora na situ postižu se različiti kapaciteti sita od 10-30 t/h.

Uz čistače i rotaciona sita isporučujemo rezervna sita, različitih otvora prema zahtevu korisnika, čija je zamena jednostavna i brza. Izrađujemo i drugu procesnu opremu prema zahtevima korisnika.