Oprema

Dalekovodi || Železnica || Građevinarstvo || Procesna oprema

Oprema || Dalekovodi


• Oprema || Dalekovodi


• Proizvodimo opremu za dalekovode 35kV, 110kV, 220kV i 400kV i to:

1. Elementi izolatorskog lanca za vešanje i spajanje,
2. Krajevi (Spojnice) silikonskih izolatora.

Opremu izrađujemo:
• kovanjem sa mašinskom obradom, a prema standardima SRPS IEC 60120, SRPS IEC 60471 i SRPS EN 61466,
• toplo cinkovanje prema standardima SRPS ISO 1460, SRPS ISO 1461 i SRPS EN ISO 2178,
• ispitivanje prema standardima SRPS N.F2.010 i SRPS EN61284


Oprema || Železnica


• Oprema || Železnica


• Proizvodimo opremu za dalekovode 35kV, 110kV, 220kV i 400kV i to:

1. Oprema za kontaktne mreže 25 kV: Pričvrsnici, oprema za vešanje, oprema za zatezanje, rastavljači i dr.
2. Obrtna postolja vagona: Karike, pritisna dugmad, bočni klizači, vešalice, kočione papuče, balanseri i dr.

3. Vučna oprema: Zavojno kvačilo 850 kN, kuke, tegljenike i dr.

4. Oprema za vezivanje šina: Podložne ploče, stezači, vezice, klinovi sa odgovarajućom vijčanom robom I dr.

Opremu izrađujemo:
• kovanjem sa mašinskom obradom,
• toplo cinkovanje za elemente kontaktne mreže,
• ispitivanje prema SRPS, ISO i dr. standardima.


Oprema || Građevinarstvo


• Oprema || Građevinarstvo


• Proizvodimo opremu za građevinarstvo i putnu privredu i to:

1.PODUPIRAČI U GRAĐEVINARSTVU, koriste se kao nosači aluminijumskih i drvenih greda, ili postojećih greda na vertikalama elemenata međuspratne konstrukcije. Takođe, se može koristiti kao skela, merdevine i teretne platforme kod izgradnje mostova, poslovnih i komercijalnih objekata. Ovaj sistem je u poređenju sa ostalim sistemima lakši za montažu oko 25%, zahvaljujući tome što se jednim okretom konusnog stezača povezuju odjednom 4 elementa. Izrađujemo u više dimenzija horizontale 0,8 -2,3m, a vertikale 0,9-2,5m. Opterećenje stope može biti max 64kN. Svi elementi su toplo cinkovani zbog zaštite od korozije.

2. NOSAČI STAKLENIH FASADA, izrađuju se u više vrsta i oblika u zavisnosti od profila stakla. Svi elementi su toplo cinkovani zbog zaštite od korozije.

3. SPOJNICA NASTAVNE KOTVE, namenjene prednaprezanje betona. Izradjujemo spojnice u više dimenzija SN7/16, SN13/16 i SN 19/16 , odnosno za 7,13 i 19 užadi prečnika 15,7 mm.

Proizvodimo i drugu opremu prema zahtevu korisnika.


Oprema || Procesna oprema


• Oprema || Procesna oprema


• Proizvodimo opremu za procesnaoprema i putnu privredu i to:

1. POKAZIVAČI NIVOA PN, koriste se za kontrolisanje nivoa rastresitih materijala, zrnastih PN-5, praškastih PN-6 elisni,tečnosti i praškastih KPN-10 kapacitivni. Mogu se ugrađivati u svim silo ćelijama i bunkerima i povezati preko mikro – prekidača sa signalnim pultovima.

2. DOZATOR UD, koristi se za dezinsekciju žita UD-1000, uz upotrebu fostoksin peleta i gastoksin tableta, namenjen je za suzbijanje štetočina u svim silosima. Sama konstrukcija obezbeđuje promenu količine doziranja u određenim vremenskim intervalima.

3. ROTACIONI ČISTAČ RČB, koristi se za grubo čišćenje žitarica i njima sličnih materijala kod tehnologije skladištenja istih, kapaciteta 30 – 120t/h.

4. ROTACIONA SITA RS, koriste se za prosejavanje praškastih materijala. U zavisnosti od veličine otvora na situ postižu se različiti kapaciteti sita od 10-30 t/h.

Uz čistače i rotaciona sita isporučujemo rezervna sita, različitih otvora prema zahtevu korisnika, čija je zamena jednostavna i brza. Izrađujemo i drugu procesnu opremu prema zahtevima korisnika.