Organizacija

Akcionarsko Društvo Metalska industrija “Proleter“ osnovano je 27. avgusta 1952. godine pod nazivom Zadružno zanatsko preduzeće Arilje.

• ORGANIZACIJA


Akcionarsko Društvo Metalska industrija “Proleter” organizovano je kao jedinstveno preduzeće.

U skladu sa zakonom, organi upravljanja u Preduzeću su: Skupština akcionara, Nadzorni odbor, Izvršni odbor i Generalni direktor.

OBLAST TEHNIKE na čijem čelu je Pomoćnik direktora za tehniku i razvoj objedinjava pogone:
• Pogon I – Pogon delova za vozila,
• Pogon II – Pogon mašina i opreme,
• Pogon III – Fabrika otkovaka,
• Sektor razvoja,
• Sektor održavanja,
Svaki od pogona imaju: tehničko-operativnu pripremu, proizvodnju, magacin alata.

OBLAST EKONOMIJE na čijem čelu je Pomoćnik direktora za ekonomske poslove, objedinjava sektore:
• Marketinga (nabavka sa magacinom sirovina i prodaja sa magacinom gotovih proizvoda),
• Računovodstva i finansija.

POSEBNI SEKTORI direkno podređeni Direktoru preduzeća i to:
• Sektor kvaliteta sa odgovornošću za sistem kvaliteta i kontrolu kvaliteta proizvoda,
• Sektor pravnih, kadrovskih i opštih poslova.
Svaki od pogona imaju: tehničko-operativnu pripremu, proizvodnju, magacin alata.