Proizvodi || Ručni alat

Akcionarsko Društvo Metalska industrija “Proleter“ Arilje.

• Ručni alat


1. Čekić bravarski, mase 0,3 do 2 kg, prema standard DIN1041,
2. Čekić (macula), mase 1 do 10 kg, prema standard DIN6475,
3. Čekić (macula) klinasta, mase 3 i 5 kg,
4. Tesarska sekira, mase 1 kg,
5. Klinovi za drvo, mase 1 do 2 kg.

Alati se izrađuju:

• Kovanjem od ugljeničnog čelika,

• Udarni vrhovi su indukciono kaljeni,

• Držalica je od jasena, lakirana i pričvršćena osiguračem

Ručni alat