Proizvodi || Siluminski odlivci

Akcionarsko Društvo Metalska industrija “Proleter“ Arilje.

• Siluminski odlivci


Proizvodimo odlivke od silumina i to:

• 1. ODLIVCI U PEŠČAINIM KALUPIMA, mase do 30 kg.
• 2. ODLIVCI U METALNIM KALUPIMA, mase do 5 kg

• Naši reprezentativni proizvodi su:

• KABLOVSKI PRIKLJUČNI ORMARI, namenjeni su za uvođenje najviše dva kablovska voda niskonaponske mreže. Izrađujemo više tipova u zavisnosti od namene i to: 25A, 63A, 100A, 200A i 400A. Montiraju se u i na zid u višespratnicama, stambenim zgradama i objektima male privrede.

• NOSAČI SVETILJKI, namenjeni su za parkovska, ulična i brodska osvetljenja. Izrađujemo više tipova OG – kosa i OG - ravna sa jednim ili dva uvoda i reducire,

• UTIKAČKE KUTIJE, namenjene su za ugradnju na plovnim objektima kao obezbeđenje osoblja od udara naponske struje pri rukovanju. Izrađujemo više tipova UZK-III-63A/380 i UZK- II – 25A/500V,

• RAZVODNE KUTIJE, opšte namene pogodne za ugradnju na svim objektima.

• Proizvodimo i druge odlivke, sa ili bez mašinske obrade, a prema zahtevu korisnika.

Siluminski odlivci