Proizvodi || Vijčana roba

Akcionarsko Društvo Metalska industrija “Proleter“ Arilje.

• Vijčana roba


Proizvodimo vijke sa odgovarajućim navrtkama opšte i posebne namene :

• Vijci sa šestougaonom, cilindričnom i upuštenom glavom,
• Svorni vijci,
• Vijci točka za automobilsku industriju,
• Vijci za opremu pod pritiskom i procesnu industriju,
• Vijci za vezivanje opreme za dalekovode,
• Anker vijci,
• Vijci za građevinarstvo (skele),
• Vijci za poljoprivredne mašine i opremu,
• Vijci za pričvršćivanje šina i dr.

Izrađuju se :
• Kovanjem i mašinskom obradom prema standardima SRPS, ISO, DIN i dr. ili po zahtevima korisnika,
• Klase kvaliteta 5.5, 8.8, 10.9 i 12.9 po zahtevu korisnika,
• Ispitivanje prema odgovarajućim standardima SRPS, ISO, DIN i dr.


Vijčana roba